Bu sayfa son olarak 2019 Temmuz tarihinde güncellendi ve 0.9.41 yöneltici sürümü için geçerli.
Bu sayfada geçerli tünel uygulaması açıklanmaktadır.

Tünel özeti

I2P içinde, iletiler bir sonraki sıçramaya iletilirken var olan her türlü araç kullanılarak sanal bir eşler tüneli aracılığıyla bir yönde aktarılır. İletiler tünelin ağ geçidine ulaşır, gruplanır ve/veya sabit boyutlu tünel iletilerine bölünerek tüneldeki bir sonraki sıçramaya aktarılır. Bu sıçrama iletinin geçerliliğini işleyip doğrular ve bir sonraki sıçramaya gönderir. Bu şekilde tünel uç noktasına ulaşılana kadar sürer. Bu uç nokta ağ geçidi tarafından bir araya getirilmiş iletileri alır ve verilen yönergelere uygun olarak, başka bir yönelticiye, başka bir yönelticideki başka bir tünele ya da yerele aktarır.

Tünellerin tümü aynı şekilde çalışır. Ancak geliş ve gidiş tünelleri olmak üzere iki farklı gruba ayrılabilir. Geliş tünelleri, iletileri tünel uç noktası olarak hizmet eden tünel oluşturucuya doğru aktaran güvenilmeyen bir ağ geçidine sahiptir. Gidiş tünellerinde, tünel oluşturucu, iletileri uzak uç noktaya ileterek ağ geçidi görevi görür.

Tünel oluşturucu, tünele tam olarak hangi eşlerin katılacağını seçer ve her birine gerekli yapılandırma verilerini sağlar. Herhangi bir sayıda sıçramaya sahip olabilirler. Katılımcıların veya üçüncü tarafların bir tünelin uzunluğunu belirlemesi veya hatta ortak katılımcıların aynı tünelin bir parçası olup olmadıklarının belirlemesinin zorlaştırılması amaçlanmıştır (uzlaşmış eşlerin tünelde birbirine yakın olduğu durumlar dışında).

Uygulamada, farklı amaçlar için bir dizi tünel havuzu kullanılır. Her yerel istemci hedefinin, kendi anonimlik ve başarım gereksinimlerini karşılamak üzere yapılandırılmış kendi geliş ve gidiş tünelleri vardır. Ek olarak, yönelticinin kendisi, ağ veritabanına (netDB) katılmak ve tünelleri yönetmek için bir dizi havuz bulundurur.

I2P doğası gereği paket anahtarlamalı bir ağdır. Böylece tünellerde bile paralel olarak çalışan çoklu tünellerden faydalanarak esnekliği arttırır ve yükü dengeler. Çekirdek I2P katmanının dışında, istemci uygulamaları için isteğe bağlı bir uçtan uca streaming kitaplığı vardır ve iletileri yeniden sıralama, yeniden iletme, tıkanıklık denetimi gibi TCP benzeri özellikler sunar.

I2P tünel terminolojisini tünel özeti sayfasında bulabilirsiniz.

Tünelin Çalışması (İletilerin İşlenmesi)

Özet

Bir tünel oluşturulduktan sonra, I2NP iletileri işlenir ve aktarılır. Tünel çalışırken, tüneldeki çeşitli eşler tarafından üstlenilen dört farklı süreç gerçekleştirilir.

 1. İlk olarak, tünel ağ geçidi bir dizi I2NP iletisi biriktirir ve bunları aktarmak için tünel iletilerini ön işler.
 2. Sonra, bu ağ geçidi ön işlenmiş verileri şifreler ve ilk sıçramaya iletir.
 3. Bu eş ve sonraki tünel katılımcıları, şifreleme katmanını açar, bunun bir kopya olmadığını doğrular ve ardından bir sonraki eşe iletir.
 4. Sonunda tünel iletileri ağ geçidi tarafından özgün şekilde paketlenen I2NP iletilerinin yeniden bir araya getirildiği ve istendiği gibi aktarıldığı uç noktaya ulaşır.

Ara tünel katılımcıları, bir geliş veya gidiş tünelinde olup olmadıklarını bilmez. Her zaman bir sonraki sıçrama için "şifreleme" yaparlar. Böylece, gidiş tüneli ağ geçidinde "şifrenin çözülmesi" için simetrik AES şifrelemesinden yararlanarak uç noktada düz metnin ortaya çıkması sağlanır.

Geliş ve gidiş tünellerinin şemaları

Rol Ön işleme Şifreleme işlemi Art işleme
Gidiş ağ geçidi (oluşturucu) Parçalama, toplu işlem ve dolgu Döngüsel şifreleme (şifre çözme işlemleri kullanılarak) Sonraki sıçramaya aktarma
Katılımcı   Şifre çözme (şifreleme işlemi kullanılarak) Sonraki sıçramaya aktarma
Gidiş Uç Noktası   Düz metin tünel iletisini bulmak için şifre çözme (bir şifreleme işlemi kullanılarak) Parçaları birleştirme, geliş ağ geçidi ya da yönelticisi tarafından belirtildiği gibi iletim

Geliş Ağ Geçidi Parçalama, toplu işlem ve dolgu Şifreleme Sonraki sıçramaya aktarma
Katılımcı   Şifreleme Sonraki sıçramaya aktarma
Geliş uç noktası (oluşturucu)   Düz metin tünel iletisini bulmak için döngüsel şifre çözme Parçaları birleştirme, verileri alma

Ağ geçidi işlemesi

İleti Ön İşlemesi

Bir tünel ağ geçidinin işlevi, I2NP iletilerini sabit boyutlu tünel iletilerine bölüp paketlemek ve tünel iletilerini şifrelemektir. Tünel iletilerinde şunlar bulunur:

 • 4 bayt uzunluğunda bir tünel kimliği
 • 16 bayt uzunluğunda “Başlatma vektörü” (IV)
 • Bir sağlama
 • Gerekiyorsa dolgu ekleme
 • Bir ya da birkaç { aktarım yönergeleri, I2NP ileti parçaları } eşi

Tünel kimlikleri, her sıçramada kullanılan 4 baytlık sayılardır. Katılımcılar, iletileri hangi tünel kimliğiyle dinleyeceğini ve bir sonraki sıçramayı hangi tünel kimliğine aktarmaları gerektiğini bilir ve her sıçrama, üzerinden ileti alacağı tünel kimliğini seçer. Tünellerin kendileri kısa ömürlüdür (10 dakika). Sonraki tüneller aynı eşler dizisi kullanılarak oluşturulsa bile, her sıçramanın tünel kimliği değişir.

Saldırganların ileti boyutunu ayarlayarak, iletileri yol boyunca etiketlemesini önlemek için, tüm tünel iletilerinin boyutu sabit 1024 bayttır. Daha büyük I2NP iletilerini barındırmak ve daha küçük olanları daha verimli bir şekilde desteklemek için ağ geçidi, daha büyük I2NP iletilerini her tünel iletisinde bulunan parçalara böler. Uç nokta, kısa bir süre için parçalardan I2NP iletisini yeniden oluşturmaya çalışır, ancak gerektiğinde bunları atar.

Ayrıntılı bilgi almak için tünel iletisi teknik özellikleri bölümüne bakabilirsiniz.

Ağ Geçidi Şifrelemesi

İletilerin dolgulu bir yük şeklinde ön işlenmesinden sonra, ağ geçidi rastgele 16 baytlık bir IV değeri oluşturur. Bunu ve tünel iletisini gerektiği gibi döngüsel olarak şifreler ve {tunnelID, IV, şifrelenmiş tünel iletisi grubunu bir sonraki sıçramaya iletir.

Ağ geçidinde şifrelemenin nasıl yapılacağı, tünelin geliş veya gidiş tüneli olmasına bağlıdır. Geliş tünelleri, yalnızca rastgele bir IV seçer, ağ geçidinin IV değerini oluşturmak için onu son işleyip günceller ve ön işlenmiş verileri şifrelemek için bu IV değerini kendi katman anahtarının yanında kullanır. Gidiş tünelleri, tüneldeki tüm atlamalar için IV ve katman anahtarları ile (şifrelenmemiş) IV ve önceden işlenmiş verilerin şifresini döngüsel olarak çözmelidir. Gidiş tüneli şifrelemesinin sonucunda, her bir eş bunu şifrelediğinde, uç noktada ön işlenmiş ilk veriler elde edilir.

Katılımcı İşlemesi

Bir eş bir tünel iletisi aldığında, iletinin önceki sıçramadan geldiğini denetler (ilk ileti tünelden geldiğinde hazırlanır). Önceki eş farklı bir yönelticiyse veya ileti zaten görülmüşse, ileti atılır. Katılımcı daha sonra geçerli IV değerini belirlemek için IV anahtarını kullanarak alınan IV verilerini AES256/ECB ile şifreler. Bu IV değerini katılımcının katman anahtarıyla verileri şifrelemek için kullanır. Geçerli IV değerini IV anahtarını kullanarak AES256/ECB ile şifreler, ardından {nextTunnelId, nextIV,cryptData} demetini bir sonraki sıçramaya aktarır. IV üzerinde yapılan bu çift şifreleme (hem kullanımdan önce hem de kullanımdan sonra), belirli bir onay saldırısı sınıfına karşı savunma oluşturmakta yardımcı olur. See this email and the surrounding thread for more information.

Yinelenen ileti algılaması, ileti IV değerlerinde eskitme yapan bir Bloom süzgeci tarafından işlenir. Her yöneltici, katıldığı tüm tüneller için, alınan iletinin ilk bloğu ile IV değerinin XOR sonucunu üretir, 10-20 dakika sonra (tünellerin süresi dolduğunda) görülmüş kayıtları atacak şekilde değiştirir. Bloom süzgecinin boyutu ve kullanılan parametreler, yönelticinin ağ bağlantısını ihmal edilebilir bir hatalı doğru olasılığıyla doyurmaktan daha fazlası için yeterlidir. Bloom süzgecine gönderilen benzersiz değer, ilk blok ile IV değerinin XOR sonucudur ve tüneldeki sıralı olmayan çakışan eşlerin bir iletisinin IV ve ilk blok değiştirilmiş olarak yeniden gönderilerek etiketlenmesini önler.

Uç Nokta İşlemesi

Tüneldeki son sıçramada bir tünel iletisini aldıktan ve doğruladıktan sonra, uç noktanın ağ geçidi tarafından kodlanan verileri nasıl elde edeceği tünelin geliş ya da gidiş tüneli olmasına bağlıdır. Gidiş tüneller için uç nokta, iletiyi diğer katılımcılar gibi katman anahtarıyla şifreleyerek ön işlenmiş verileri açığa çıkarır. Geliş tünellerinde, uç nokta aynı zamanda tünel oluşturucudur. Bu nedenle IV ve iletinin şifresini her adımın katman ve IV anahtarlarını ters sırada kullanarak yalnızca döngüsel olarak çözebilirler.

Bu noktada, tünel uç noktası, ağ geçidi tarafından gönderilen ve daha sonra katılan I2NP iletilerine ayrıştırabilecek ve bunları aktarım yönergelerinde istendiği gibi aktarabilecek ön işlenmiş verilere sahiptir.

Tünel Oluşturma

Bir tünel oluştururken, oluşturucu, sıçramaların her birine gerekli yapılandırma verilerini içeren bir istek göndermeli ve tüneli etkinleştirmeden önce tümünün kabul etmesini beklemelidir. İstekler, yalnızca bir bilgiyi (tünel katmanı veya IV anahtarı gibi) bilmesi gereken eşlerin bu verilere sahip olması için şifrelenir. Ayrıca, yalnızca tünel oluşturucu eşin yanıtına erişebilir. Tünelleri oluştururken akılda tutulması gereken üç önemli boyut vardır: Hangi eşlerin kullanıldığı (ve nerede), isteklerin nasıl gönderildiği (ve yanıtların alındığı) ve bunların nasıl sürdürüldüğü.

Eş Seçimi

İki tür tünelin (geliş ve gidiş) ötesinde, farklı tüneller için kullanılan iki eş seçim türü daha vardır: Keşif ve istemci. Keşif tünelleri hem ağ veritabanı (netDB) bakımı hem de tünel bakımı için kullanılırken, istemci tünelleri uçtan uca istemci iletileri için kullanılır.

Keşif tüneli eş seçimi

Keşif tünelleri, ağın bir alt kümesinden rastgele seçilen eşlerden oluşur. Belirli alt küme, yerel yönelticiye ve tünel yöneltme gereksinimlerinin ne olduğuna göre değişir. Genel olarak, keşif tünelleri, eşin "başarısız değil ama etkin" profil kategorisinde bulunan rastgele seçilmiş eşlerinden oluşturulur. Tünellerin ikincil amacı, yalnızca tünel yöneltmenin ,ötesinde, istemci tünellerinde kullanılmak üzere yükseltmek için yeterince kullanılmayan yüksek kapasiteli eşler bulmaktır.

Keşif amaçlı eş seçimi, Eş profilinin belirlenmesi ve seçimi sayfasında ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

İstemci tüneli eş seçimi

İstemci tünelleri daha katı gereksinim kümesiyle oluşturulur. Yerel yöneltici, başarım ve güvenilirliğin istemci uygulamasının gereksinimlerini karşılaması için "hızlı ve yüksek kapasiteli" profil kategorisinden eşler seçer. Ancak, istemcinin anonimlik gereksinimlerine bağlı olarak, bu temel seçimin ötesinde uyulması gereken birkaç önemli ayrıntı vardır.

İstemci eş seçimi, Eş profilinin belirlenmesi ve seçimi sayfasında ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Tünellerde Eş Sıralaması

Eşler, tüneller içinde öncül saldırı (2008 güncellemesi) ile başa çıkacacak şekilde sıralanır.

Öncül saldırıyı boşa çıkarmak için, tünel seçimi eşleri katı bir sıralamayla seçilmiş olarak tutar. Eğer A, B ve C belirli bir tünel havuzu için bir tüneldeyse, A'dan sonraki sıçrama her zaman B'dir ve B'den sonraki sıçrama her zaman C olur.

Sıralama, başlangıçta her tünel havuzu için rastgele bir 32 baytlık anahtar üretilerek uygulanır. Eşler sıralamayı öngörememelidir, yoksa bir saldırgan bir tünelin her iki ucunda olma şansını en üst düzeye çıkarmak için birbirinden çok uzak olan iki yönelticinin karmasını kullanabilir. Eşler, rastgele anahtardan SHA256 karmasının (eşin rastgele anahtarla birleştirilmiş karması) ile rastgele anahtarın XOR uzaklığına göre sıralanır

   p = peer hash
   k = random key
   d = XOR(H(p+k), k)

Her tünel havuzu farklı bir rastgele anahtar kullandığından, sıralama tek bir havuz içinde tutarlıdır. Ancak farklı havuzlar arasında tutarlı değildir. Her yöneltici yeniden başlatıldığında yeni anahtarlar oluşturulur.

İstek aktarımı

Yeniden ve yeniden şifresi çözülen ve iletilen tek bir oluşturma iletisi kullanılarak çok sıçramaları bir tünel oluşturulur. Hashing it out in Public terminolojisinde bu, "etkileşimli olmayan" teleskopik tünel oluşturmadır.

Bu tünel isteği hazırlama, teslim etme ve yanıtlama yöntemi, açığa çıkan öncüllerin sayısını azaltmak, aktarılan ileti sayısını sınırlamak, uygun bağlantıyı doğrulamak ve geleneksel teleskopik tünel oluşturmanın ileti sayma saldırısını önlemek için tasarlanmıştır. (Bir tüneli tünelin önceden kurulmuş bölümüne göre genişletmek için iletiler gönderen bu yöntem, "Hashing it out" belgesinde "etkileşimli" teleskopik tünel oluşturma olarak adlandırılmaktadır.)

Tünel istek ve yanıt iletilerinin ayrıntıları ve bunların şifrelenmesi burada açıklanmıştır.

Eşler, çeşitli nedenlerle tünel oluşturma isteklerini reddedebilir. Ancak giderek daha ciddi hale gelen bir dizi dört reddetme bilinmektedir: Olasılıklı reddetme (yönelticinin kapasitesine yaklaşması nedeniyle veya bir istek akışına yanıt olarak), geçici aşırı yük, bant genişliği aşırı yüklemesi ve kritik başarısızlık. Alındığında, bu dördü, söz konusu yönelticinin profilini ayarlamaya yardımcı olmak için tünel oluşturucu tarafından yorumlanır.

Eş profilinin belirlenmesi, Eş profilinin belirlenmesi ve seçimi sayfasında ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Tünel Havuzları

Yöneltici, verimli çalışmayı sağlamak için, her biri belirli bir amaç için kullanılan bir grup tüneli kendi yapılandırmasıyla yöneten bir dizi tünel havuzuna sahiptir. Bu amaçla bir tünel gerektiğinde, yöneltici uygun havuzdan rastgele birini seçer. Genel olarak, her biri yönelticinin varsayılan yapılandırmasını kullanan biri geliş ve biri gidiş olmak üzere iki keşif tüneli havuzu bulunur. Ayrıca, her yerel hedef için, biri geliş biri de gidiş için olmak üzere bir çift tünel havuzu vardır. Bu havuzlar, yerel hedef yönelticiye I2CP ile bağlandığında belirtilen yapılandırmayı veya belirtilmemişse yönelticinin varsayılanlarını kullanır.

Her havuzun yapılandırmasında, kaç tünelin etkin tutulacağı, arıza durumunda kaç tane yedek tünelin korunacağı, tünellerin ne kadar uzun olması gerektiği, bu uzunlukların rastgele olup olmayacağı ve bunlardan herhangi birini tanımlayan birkaç anahtar gibi ayarlar bulunur. Bireysel tüneller yapılandırılırken diğer ayarlara izin verilir. Yapılandırma seçeneklerine I2CP sayfasından bakabilirsiniz.

Tünel Uzunlukları ve Varsayılanlar

Tünel özeti sayfasında.

Öngörülü Oluşturma Stratejisi ve Önceliği

Tünel oluşturma işlemi pahalıdır ve tüneller oluşturulduktan belirli bir süre sonra sona erer. Bununla birlikte, bir havuzda tünel kalmadığında, aslında hedef ölüdür. Ayrıca, tünel oluşturma başarı oranı hem yerel hem de küresel ağ koşullarına göre büyük ölçüde değişebilir. Bu nedenle, yeni tünellerin gerek duyulmadan önce, fazla tünel oluşturmadan, onları çok erken oluşturmadan veya çok fazla işlemci veya bant genişliği tüketmeden, şifrelenmiş tüneller oluşturup göndermeden başarıyla oluşturulmasını ve oluşturma iletlerinin gönderilmesini sağlamak için ileriye dönük, uyarlanabilir bir oluşturma stratejisini sürdürmek önemlidir.

Yöneltici, her bir grup {keşif/istemci, giriş/çıkış, uzunluk, uzunluk farkı} için başarılı bir tünel oluşturmak amacıyla gereken süre hakkında istatistik tutar. Bu istatistikleri kullanarak, bir tünelin süresinin dolmasına ne kadar süre kaldığında yeni bir tünel oluşturmaya çalışması gerektiğini hesaplar. Başarılı bir değiştirme olmadan sona erme süresi yaklaştıkça, paralel olarak birden çok derleme denemesi başlatır ve ardından gerekirse paralel denemelerin sayısını artırır.

Bant genişliğini ve işlemci kullanımını sınırlamak için yöneltici, tüm havuzlarda bekleyen en fazla derleme denemesi sayısını da sınırlar. Kritik yapılara (keşif tünelleri ve tünelleri kalmamış havuzlar için olanlar) öncelik verilir.

Tünel İletisi Kısıtlaması

I2P içindeki tüneller devre anahtarlamalı bir ağa benzese de, I2P içindeki her şey kesinlikle ileti tabanlıdır. Tüneller yalnızca iletilerin dağıtımını organize etmeye yardımcı olan hesaplama hileleridir. İletilerin güvenilirliği veya sıralanması ile ilgili herhangi bir varsayım yapılmaz ve yeniden aktarım işlemleri daha yüksek düzeylere bırakılır (I2P istemci katmanı "Streaming kitaplığı" gibi). Bu yapı, I2P ağının hem paket anahtarlamalı hem de devre anahtarlamalı ağlar için var olan kısma tekniklerinden faydalanmasını sağlar. Örneğin, her yöneltici, her tünelin ne kadar veri kullandığının hareketli ortalamasını izleyebilir. Bunu yönelticinin katıldığı diğer tüneller tarafından kullanılan tüm ortalamalarla birleştirebilir ve kapasitesi ile kullanımına bağlı olarak ek tünel katılım isteklerini kabul veya red edebilir. Diğer yandan, her yöneltici, normal İnternet üzerinde kullanılan araştırmadan yararlanarak, kapasitesini aşan iletileri kolayca atabilir.

Var olan uygulamada, yönelticiler ağırlıklı rastgele erken atma (WRED) stratejisi uygular. Katılan tüm yönelticiler için (iç katılımcı, geliş ağ geçidi ve gidiş uç noktası), yöneltici, bant genişliği sınırlarına yaklaşıldığında iletilerin bir kısmını rasgele atmaya başlar. Trafik sınırlara yaklaştıkça veya sınırları aştıkça daha fazla ileti atılır. Bir iç katılımcı için tüm iletiler parçalanır ve dolgu eklenir. Bu nedenle tüm iletiler aynı boyuttadır. Ancak geliş ağ geçidinde ve gidiş uç noktasında, atma kararı tam (birleştirilmiş) ileti üzerinde verilir ve ileti boyutu dikkate alınır. Daha büyük iletilerin atılma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca, bu iletiler yolculuklarında "uzak" olmadığından ve dolayısıyla bu iletileri bırakmanın ağ maliyeti daha düşük olduğundan, iletilerin geliş ağ geçidine göre gidiş uç noktasında atılması daha olasıdır.

Gelecekte Yapılacak Çalışmalar

Karıştırma/toplu işlem

İletileri geciktirmek, yeniden sıralamak, yeniden yöneltmek veya dolgu eklemek için ağ geçidinde ve her sıçramada hangi stratejiler kullanılabilir? Bu ne ölçüde otomatik olarak yapılmalı, ne kadarı tünel başına veya sıçrama başına ayar olarak yapılandırılmalı ve tünel oluşturucu (dolayısıyla kullanıcı) bu işlemi nasıl denetlemelidir? Tüm bunlar, uzak bir gelecekteki sürümde üzerinde çalışılacak bilinmeyenler olarak bırakıldı.

Dolgu Ekleme

Dolgu ekleme stratejileri, ileti boyutu bilgilerinin farklı saldırganlar tarafından görülmesini ele alarak çeşitli düzeylerde kullanılabilir. Geçerli sabit tünel iletisinin boyutu 1024 bayttır. Bununla birlikte, bunun içinde, parçalanmış iletilerin kendilerine tünel tarafından herhangi bir dolgu eklenmez. Ancak uçtan uca iletiler için Garlic sarmalamasının bir parçası olarak dolgu eklenebilir.

WRED

WRED stratejilerinin, uçtan uca başarım ve ağ tıkanıklığı çöküşünün önlenmesi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Geçerli WRED stratejisi dikkatle değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir.