Bu bölümde aşağıdaki ağlar değerlendirilmiştir.

  • RetroShare
  • Morphmix / Tarzan
  • Mixminion / Mixmaster
  • JAP
  • MUTE / AntsP2P
  • Haystack

Aşağıdaki bölümlerin çoğu oldukça eskidir ve doğru olmayabilir. Yapılmış karşılaştırmaların özeti için ana ağ karşılaştırmaları sayfasına bakabilirsiniz. Github üzerinde yeni bir konu açarak bir incelemeye katkıda bulunabilirsiniz.

RetroShare

[RetroShare]

RetroShare, Friend-to-Friend (F2F) ağında çalışan bir eşler arası uygulamalar kümesidir. Böyle bir F2F ağının her bir eşi, açık sertifika alışverişinden sonra yalnızca kimliği doğrulanmış eşlere ("arkadaşlar") doğrudan IP bağlantıları kurar. Kimliği doğrulanmamış eşleri (örneğin, arkadaşların arkadaşları) keşfedebilir, ancak onlarla kurulan bağlantılar, gizlilik ve anonimlik sağlamak için "arkadaş" eşler üzerinden aktarılır.

RetroShare, güvenilen eşlerden oluşan özel bir ağ oluşturmak için tasarlanmıştır. I2P ise büyük ölçekli bir genel anonim ağ olarak tasarlanmıştır. Son RetroShare sürümlerinde, aktarım için I2P veya Tor kullanarak genel bir "darknet" olarak çalıştırma seçenekleri bulunur. Böylece tüm bağlantılar anonimleştirilir ve yeni "arkadaşlar" eklemek için güvenilirlik gerekmez.

Morphmix / Tarzan

[Morphmix paper at Freehaven] [Tarzan paper at Freehaven]

Hem Morphmix hem Tarzan tamamen dağıtılmış, eşler arası anonimleştirici vekil sunucu ağları olup, insanların düşük gecikmeli karma ağ üzerinden tünel açmasını sağlar. Morphmix, bazı çok ilginç gizli anlaşma algılama algoritmaları ve Sybil savunmaları içerirken Tarzan, aynısını gerçekleştirmek için IP adreslerinin azlığından yararlanır. Bu sistemler ve I2P arasındaki iki temel fark, I2P tehdit modeli ve bunların vekil sunucu dışı tasarımıyla ilgilidir (hem gönderici hem de alıcı anonimliği sağlamanın aksine). Her iki sisteminde de kaynak kodu bulunur. Ancak akademik ortamlar dışındaki kullanımlarının farkında değiliz.

Mixminion / Mixmaster

[Mixminion] [Mixmaster]

Mixminion ve Mixmaster, çok güçlü bir düşmana karşı anonim e-posta sağlayan ağlardır. I2P üzerinde çalışan yüksek gecikmeli ileti gönderme uygulamaları (örneğin Syndie ya da I2PBote), önemli ölçüde daha büyük bir anonimlik kümesi sağlamak için düşük gecikmeli kullanıcıların gereksinimlerine göre paralel olarak çalışırken, bu düşmanların tehdit modelini karşılamak için yeterli olabilir. . I2P yöneltici içine yüksek gecikmeli desteği, uzak gelecekteki bir sürümde eklenebilir ya da eklenmeyebilir. I2P uygulamasının aşırı e-postası koruması isteyen kullanıcıların gereksinimlerini karşılayıp karşılamayacağını söylemek için henüz çok erken.

Tor ve Onion Routing için olduğu gibi, hem Mixminion hem de Mixmaster, dizin tabanlı yaklaşımı da kullanır.

JAP

[JAP]

JAP (Java Anonim Proxy), web isteklerini anonimleştiren bir karma ardışıklık ağıdır ve bu nedenle, vekil sunucudan web üzerine çıkarmadan önce, istemcilerden gelen istekleri bir dizi düğüm dizisinden (ardışıklar) geçirerek harmanlayan ve karıştıran birkaç merkezi düğüme (ardışık katılımcılar) sahiptir. Kapsam, tehdit modeli ve güvenlik, I2P uygulamasından önemli ölçüde farklıdır. Ancak önemli bir anonimlik gerektirmese de Anonymizer benzeri bir hizmetten memnun olmayanlar için JAP incelemeye değer. Dikkat edilmesi gereken bir nokta; Alman Federal Suç Soruşturma Bürosu (FBCI) bu ağa başarılı bir saldırı düzenlediğinden, Alman mahkemelerinin yargı yetkisi altındaki herkesin dikkatli olmak isteyebileceğidir. Bu saldırının yöntemi daha sonra Alman mahkemelerinde hukuka aykırı bulunsa da verilerin başarılı bir şekilde toplanmış olması endişe vericidir. Mahkemeler duruma göre fikir değiştirebilir ve bu durum, bir devlet kurumu veya istihbarat teşkilatı isterse, (daha sonra bazı mahkemelerde kabul edilemez bulunsa bile) verilerin alınabileceğinin kanıtıdır

MUTE / AntsP2P

[MUTE] [AntsP2P]

Bu sistemlerin her ikisi de aynı temel antnet yöneltmesi ile çalışır ve basit bir gizli düşmana karşı makul bir reddedilebilirlik sağlayan tehdit modeline göre, bir dereceye kadar anonimlik sağlar. Antnet yöneltmesi ile, önce istenen veri veya kimliğe sahip bir eş bulmak için rastgele bir yürüyüş veya yayın araması yapılır. Ardından bulunan yolu iyileştirmek için bir geri bildirim algoritması kullanılır. Bu durum, yalnızca etraflarındaki diğer insanların neler sunabileceğini bilmek isteyen uygulamalar için işe yarar - "Herkes nasıl" ile "Hey Alice, nasılsın" - temelde, dosyaları paylaşabilen ve bir dereceye kadar anonimlik sağlayan ve koruyan yerel bir düğüm kümesi sağlar (bu eşler grubunda kimlerin olduğu konusunda fazla kontrolünüz olmasa da).

Bununla birlikte, algoritma hiç iyi ölçeklenmiyor. Uygulama belirli bir eş ile konuşmak isterse, bir yayın araması ya da rastgele yürüyüş yapar (bunun başarılı olması için yeterince şanslılarsa, antnet yöneltmesi bulunan bağlantıyı iyileştirmellidir). Bu durum, bu ağların küçük ölçeklerde harika çalışabilmesine rağmen, bir eşin belirli başka bir eş ile iletişim kurmak istediği büyük ağlar için uygun olmadıkları anlamına gelir. Ancak bu durum, bu sistemlerin hiçbir değeri olmadığı anlamına gelmez. Yalnızca uygulanabilirlikleri, bilinen sorunlarının çözülebildiği durumlarla sınırlıdır.

Haystack

Bu, İranlı kullanıcıları hedef alan kapalı kaynaklı bir ağdı. Tor, engellemeyi aşma aracı gibi görünen uygulamalarda bakılacak şeyleri yazdı. Kapalı kaynaklı olmanın ve kamuya açık olarak belirli bir ülkeyi hedeflemenin iyi fikirler olmadığı söylemek yeterli. I2P doğal olarak açık kaynaklıdır. Bununla birlikte, bu kaynak kodunun ve teknik belgelerimizin üzerinde oldukça fazla çalışılması gerekiyor.

Ücretli VPN Hizmetleri

Github üzerinde yeni bir konu açarak bir incelemeye katkıda bulunabilirsiniz.

Diğerleri

Github üzerinde yeni bir konu açarak bir incelemeye katkıda bulunabilirsiniz.