Bu sayfa son olarak 2022-06 tarihinde güncellendi.

Warning - Deprecated

Not for use by new applications. BOB supports the DSA-SHA1 signature type only. BOB will not be extended to support new signature types or other advanced features. New applications should use SAM V3.

BOB is not supported in Java I2P new installs as of release 1.7.0 (2022-02). It will still work in Java I2P originally installed as version 1.6.1 or earlier, even after updates, but it is unsupported and may break at any time. BOB is still supported by i2pd as of 2022-06, but applications should still migrate to SAMv3 for the reasons above.

At this point, most of the good ideas from BOB have been incorporated into SAMv3, which has more features and more real-world use. BOB may still work on some installations (see above), but it is not gaining the advanced features available to SAMv3 and is essentially unsupported, except by i2pd.

Language libraries for the BOB API

Özet

ANAHTARLAR = Anahtar çifti herkese açık+özel, BASE64 biçiminde

KEY = Herkese açık anahtar, BASE64 biçiminde

ERRORçıktısı, "HATA"+AÇIKLAMA+"\n" iletisini döndürür, burada AÇIKLAMA sorunun çıktığı yerdir.

OK, "OK" iletisini döndürür ve veri varsa o da aynı satırdadır. OK komut yürütülmesinin tamamlandığı anlamına gelir.

DATA satırlarında, istediğiniz bilgiler bulunur. Bir istek için birkaç DATA satırı olabilir.

NOT: Help komutu, kural ayrıcalığı olan TEK komuttur... Aslında hiçbir şey döndürmez! Bu kasıtlıdır, çünkü yardım bir UYGULAMA komutu değil bir İNSAN komutudur.

Bağlantı ve Sürüm

Tüm BOB durum çıktıları satır şeklindedir. Satırlar, kullanılan sisteme bağlı olarak \n veya \r\n sona erebilir. Bağlantı kurulduğunda, BOB iki satır döndürür:

BOB version
OK

Kullanılan sürüm: 00.00.10

Önceki sürümlerin büyük onaltılık rakamlar kullandığını ve I2P sürüm oluşturma standartlarına uygun olmadığını unutmayın. Sonraki sürümlerin yalnızca 0-9 rakamlarını kullanması önerilir. 00.00.10

Sürüm geçmişi

Sürüm I2P Yöneltici Sürümü Değişiklikler
00.00.10 0.9.8 geçerli sürüm
00.00.00 - 00.00.0F   geliştirme sürümleri

Komutlar

LÜTFEN DİKKAT: Komutlarla ilgili GÜNCEL bilgiler için LÜTFEN yerleşik yardım komutunu kullanın. Bunun için localhost 2827 adresine telnet açın ve help yazın. Böylece her komutla ilgili tam bilgileri görebilirsiniz.

Komutlar asla eskimez veya değiştirilmez. Ancak zamanla yeni komutlar eklenir.

KOMUT   İŞLEM               GERİ DÖNÜŞ
help    (optional command to get help on)  NOTHING or OK and description of the command
clear                      ERROR or OK
getdest                     ERROR or OK and KEY
getkeys                     ERROR or OK and KEYS
getnick   tunnelname             ERROR or OK
inhost   hostname or IP address       ERROR or OK
inport   port number             ERROR or OK
list                      ERROR or DATA lines and final OK
lookup   hostname              ERROR or OK and KEY
newkeys                     ERROR or OK and KEY
option   key1=value1 key2=value2...     ERROR or OK
outhost   hostname or IP address       ERROR or OK
outport   port number             ERROR or OK
quiet                      ERROR or OK
quit                      OK and terminates the command connection
setkeys   KEYS                ERROR or OK and KEY
setnick   tunnel nickname           ERROR or OK
show                      ERROR or OK and information
showprops                    ERROR or OK and information
start                      ERROR or OK
status   tunnel nickname           ERROR or OK and information
stop                      ERROR or OK
verify   KEY                 ERROR or OK
visit                      OK, and dumps BOB's threads to the wrapper.log
zap                       nothing, quits BOB

Kurulduktan sonra, tüm TCP soketleri gerektiğiNDE engellenebilir ve engellenecektir. Komut kanalına/kanalından herhangi bir ek iletiye gerek yoktur. Bu durum, yönelticinin, birçok akışı tek bir sokete sokmaya veya dışarı atmaya çalışırken boğulmasında SAM ile olduğu gibi OOM ile patlamadan akışı hızlandırmasını sağlar. Çok fazla bağlantınız olduğunda ölçeklenemez!

Bu özel arayüzün güzel yanı, herhangi bir şey yazmanın SAM yöntemine göre çok daha kolay olmasıdır. Kurulumdan sonra yapılacak başka bir işlem yoktur. Yapılandırma o kadar basittir ki, nc (netcat) gibi çok basit araçlar bazı uygulamaları gösterecek şekilde kullanılabilir. Bunun önemi, kişinin bir uygulamanın çalışacağı ve duracağı zamanları planlayabilmesi ve bunun için uygulamayı değiştirmesinin, hatta durdurmasının gerekmemesidir. Bunun yerine, kelimenin tam anlamıyla hedefin "fişini çıkarabilir" ve yeniden "takabilirsiniz". Köprüyü kurarken aynı IP/bağlantı noktası adresleri ve hedef anahtarlar kullanıldığı sürece, normal TCP uygulaması için bir şey fark etmeyecektir. Basitçe kandırılmış olur. Hedeflere erişilemez ve herhangi bir bilgi gelmez.

Örnekler

Aşağıdaki örnek için, iki hedefli çok basit bir yerel geri döngü bağlantısı kuracağız. Hedef "ağız", INET süper sunucu arka plan programının CHARGEN hizmeti olacaktır. Hedef "kulak", telnet yapabileceğiniz ve güzel ASCII testinin çıktısını izleyebileceğiniz yerel bir bağlantı noktası olacaktır.

ÖRNEK OTURUM İLETİŞİMİ -- basit telnet 127.0.0.1 2827 çalışır
A = Uygulama
C = BOB komut yanıtı.

NEREDEN 	NEREYE	İLETİŞİM
C	A	BOB 00.00.10
C	A	OK
A	C	setnick mouth
C	A	OK Nickname set to mouth
A	C	newkeys
C	A	OK ZMPz1zinTdy3~zGD~f3g9aikZTipujEvvXOEyYfq4Su-mNKerqG710hFbkR6P-xkouVyNQsqWLI8c6ngnkSwGdUfM7hGccqBYDjIubTrlr~0g2-l0vM7Y8nSqtFrSdMw~pyufXZ0Ys3NqUSb8NuZXpiH2lCCkFG21QPRVfKBGwvvyDVU~hPVfBHuR8vkd5x0teMXGGmiTzdB96DuNRWayM0y8vkP-1KJiPFxKjOXULjuXhLmINIOYn39bQprq~dAtNALoBgd-waZedYgFLvwHDCc9Gui8Cpp41EihlYGNW0cu0vhNFUN79N4DEpO7AtJyrSu5ZjFTAGjLw~lOvhyO2NwQ4RiC4UCKSuM70Fz0BFKTJquIjUNkQ8pBPBYvJRRlRG9HjAcSqAMckC3pvKKlcTJJBAE8GqexV7rdCCIsnasJXle-6DoWrDkY1s1KNbEVH6i1iUEtmFr2IHTpPeFCyWfZ581CAFNRbbUs-MmnZu1tXAYF7I2-oXTH2hXoxCGAAAA

YUKARIDAKİ HEDEF ANAHTARINA DİKKAT EDİN, SİZİNKİ FARKLI OLACAKTIR!

NEREDEN  NEREYE  İLETİŞİM
A    C   outhost 127.0.0.1
C    A   OK outhost set
A    C   outport 19
C    A   OK outbound port set
A    C   start
C    A   OK tunnel starting

Bu noktada herhangi bir hata olmadı, "ağız" takma adıyla bir hedef kuruldu. Belirtilen hedefle iletişim kurduğunuzda, aslında 19/TCP üzerindeki CHARGEN hizmetine bağlanırsınız.

Şimdi kalan yarısı, böylece bu hedefle gerçekten iletişime geçebiliriz.

NEREDEN  NEREYE   İLETİŞİM
C    A    BOB 00.00.10
C    A    OK
A    C    setnick ear
C    A    OK Nickname set to ear
A    C    newkeys
C    A    OK 8SlWuZ6QNKHPZ8KLUlExLwtglhizZ7TG19T7VwN25AbLPsoxW0fgLY8drcH0r8Klg~3eXtL-7S-qU-wdP-6VF~ulWCWtDMn5UaPDCZytdGPni9pK9l1Oudqd2lGhLA4DeQ0QRKU9Z1ESqejAIFZ9rjKdij8UQ4amuLEyoI0GYs2J~flAvF4wrbF-LfVpMdg~tjtns6fA~EAAM1C4AFGId9RTGot6wwmbVmKKFUbbSmqdHgE6x8-xtqjeU80osyzeN7Jr7S7XO1bivxEDnhIjvMvR9sVNC81f1CsVGzW8AVNX5msEudLEggpbcjynoi-968tDLdvb-CtablzwkWBOhSwhHIXbbDEm0Zlw17qKZw4rzpsJzQg5zbGmGoPgrSD80FyMdTCG0-f~dzoRCapAGDDTTnvjXuLrZ-vN-orT~HIVYoHV7An6t6whgiSXNqeEFq9j52G95MhYIfXQ79pO9mcJtV3sfea6aGkMzqmCP3aikwf4G3y0RVbcPcNMQetDAAAA
A    C    inhost 127.0.0.1
C    A    OK inhost set
A    C    inport 37337
C    A    OK inbound port set
A    C    start
C    A    OK tunnel starting
A    C    quit
C    A    OK Bye!

Şimdi tek yapmamız gereken 127.0.0.1 adresinden 37337 numaralı bağlantı noktasına telnet açtıktan sonra, iletişim kurmak istediğimiz adres defterinden hedef anahtarı veya sunucu adresini göndermektir. Bu durumda "ağız" ile iletişime geçmek istiyoruz, tek yapmamız gereken anahtarı yapıştırmak ve göndermek.

NOT: Komut kanalındaki "quit" komutu, SAM gibi tünellerin bağlantısını KESMEZ.

$ telnet 127.0.0.1 37337
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
ZMPz1zinTdy3~zGD~f3g9aikZTipujEvvXOEyYfq4Su-mNKerqG710hFbkR6P-xkouVyNQsqWLI8c6ngnkSwGdUfM7hGccqBYDjIubTrlr~0g2-l0vM7Y8nSqtFrSdMw~pyufXZ0Ys3NqUSb8NuZXpiH2lCCkFG21QPRVfKBGwvvyDVU~hPVfBHuR8vkd5x0teMXGGmiTzdB96DuNRWayM0y8vkP-1KJiPFxKjOXULjuXhLmINIOYn39bQprq~dAtNALoBgd-waZedYgFLvwHDCc9Gui8Cpp41EihlYGNW0cu0vhNFUN79N4DEpO7AtJyrSu5ZjFTAGjLw~lOvhyO2NwQ4RiC4UCKSuM70Fz0BFKTJquIjUNkQ8pBPBYvJRRlRG9HjAcSqAMckC3pvKKlcTJJBAE8GqexV7rdCCIsnasJXle-6DoWrDkY1s1KNbEVH6i1iUEtmFr2IHTpPeFCyWfZ581CAFNRbbUs-MmnZu1tXAYF7I2-oXTH2hXoxCGAAAA
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefg
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgh
"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghi
#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghij
$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijk
...

Bu püskürmenin birkaç sanal mili geçtikten sonra, Control-] üzerine basın

...
cdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKL
efghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=
telnet> c
Connection closed.

İşte olanlar...

telnet -> ear -> i2p -> mouth -> chargen -.
telnet <- ear <- i2p <- mouth <-----------'

I2P sitelerine de bağlanabilirsiniz!

$ telnet 127.0.0.1 37337
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
i2host.i2p
GET / HTTP/1.1

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 05 Dec 2008 14:20:28 GMT
Connection: close
Content-Type: text/html
Content-Length: 3946
Last-Modified: Fri, 05 Dec 2008 10:33:36 GMT
Accept-Ranges: bytes

<html>
<head>
 <title>I2HOST</title>
 <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
</head>
...
<a href="http://sponge.i2p/">--Sponge.</a></pre>
<img src="/counter.gif" alt="!@^7A76Z!#(*&amp;%"> visitors. </body>
</html>
Connection closed by foreign host.
$

Çok güzel değil mi? Farklı durumlarda ne tür bir çıktının beklendiğini anlamak için, isterseniz, iyi bilinen diğer bazı I2P sitelerini, var olmayanları vb. deneyin. Çoğunlukla, hata iletilerinden tümünü görmezden gelmeniz önerilir. Uygulama için anlamları yoktur ve yalnızca insan hata ayıklaması için sunulurlar.

Artık onlarla işimiz bittiğine göre hedeflerimizi yazalım.

İlk olarak, hangi hedef takma adlarına sahip olduğumuzu görelim.

NEREDEN 	NEREYE	İLETİŞİM
A	C	list
C	A	DATA NICKNAME: mouth STARTING: false RUNNING: true STOPPING: false KEYS: true QUIET: false INPORT: not_set INHOST: localhost OUTPORT: 19 OUTHOST: 127.0.0.1
C	A	DATA NICKNAME: ear STARTING: false RUNNING: true STOPPING: false KEYS: true QUIET: false INPORT: 37337 INHOST: 127.0.0.1 OUTPORT: not_set OUTHOST: localhost
C	A	OK Listing done

Tamam, işte buradalar. Önce "ağız" hedefini kaldıralım.

NEREDEN 	NEREYE	İLETİŞİM
A	C	getnick mouth
C	A	OK Nickname set to mouth
A	C	stop
C	A	OK tunnel stopping
A	C	clear
C	A	OK cleared

Şimdi "kulağı" kaldırmak için, çok hızlı yazdığınızda olanın bu olduğunu ve size tipik HATA iletilerinin nasıl göründüğünü gösterdiğini unutmayın.

NEREDEN 	NEREYE	İLETİŞİM
A	C	getnick ear
C	A	OK Nickname set to ear
A	C	stop
C	A	OK tunnel stopping
A	C	clear
C	A	ERROR tunnel is active
A	C	clear
C	A	OK cleared
A	C	quit
C	A	OK Bye!

Çok basit olduğu için bir köprünün alıcı ucunun bir örneğini göstermeye zahmet etmeyeceğim. Bunun için iki olası ayar vardır ve "quiet" komutuyla değiştirilir.

Varsayılan quiet DEĞİLDİR ve dinleme soketinize gelen ilk veri, bağlantı kuran hedeftir. BASE64 adresinin ardından yeni bir satırdan oluşan tek bir satırdır. Bundan sonraki her şey, uygulamanın gerçekten tüketmesi içindir.

Quiet kipinde, normal bir İnternet bağlantısı gibi düşünün. Hiçbir ek veri gelmiyor. Normal İnternete doğrudan bağlıymışsınız gibi. Bu kip, yöneltici panosu tünel ayarları sayfalarında bulunana çok benzer bir saydamlık biçimine izin verir. Böylece örneğin bir web sunucusunda bir hedefi göstermek için BOB kullanabilirsiniz ve web sunucusunda değişiklik yapmanız gerekmez.

Bunun için BOB kullanmanın avantajı daha önce tartışıldığı gibidir. Uygulama için rastgele çalışma süreleri planlayabilir, farklı bir bilgisayara yeniden yönlendirebilir vb. Hizmetlerde rastgele açılış ve kapanış zamanları oluşturmak için tamamen farklı bir süreçle hedefi durdurabilir ve başlatabilirsiniz. Bu şekilde, yalnızca böyle bir hizmetle iletişim kurma yeteneğini durdurmuş olursunuz ve onu kapatıp yeniden başlatmakla uğraşmanıza gerek kalmaz. Güncellemeler yaparken yerel ağıjnızdaki farklı bir bilgisayarı yönlendirebilir ve gösterebilir veya neyin çalıştığına vb. bağlı olarak bir dizi yedekleme biligsayarına işaret edebilirsiniz. BOB ile yapabilecekleriniz hayallerinizle sınırlıdır.