Bu sayfa son olarak April 2020 tarihinde güncellendi ve 0.9.46 yöneltici sürümü için geçerli.

Özet

Uçtan uca şifreleme için ElGamal/AES+Oturum etiketi kullanılır.

Güvenilmez, sıralı olmayan ileti tabanlı bir sistem olan I2P, garlic iletilerinin veri gizliliği ve bütünlüğü sağlamak için asimetrik ve simetrik şifreleme algoritmalarının basit bir kombinasyonunu kullanır. Bir bütün olarak, kombinasyon ElGamal/AES+Oturum etiketi olarak anılır. Ancak bu, 2048 bit ElGamal, AES-256, SHA-256 ve 32 bayt nonce kullanımını açıklamak için aşırı derecede ayrıntılı bir yoldur.

Bir yöneltici ilk kez başka bir yönelticiye göndereceği bir garlic iletisini şifrelemek istediğinde, bir AES-256 oturum anahtarı için anahtarlama materyalini ElGamal ile şifreler ve bu şifrelenmiş ElGamal bloğunun ardından AES-256/CBC ile şifrelenmiş yükü ekler. Şifrelenmiş yüke ek olarak, AES ile şifrelenmiş bölümü yük uzunluğu, şifrelenmemiş yükün SHA-256 karması ve ayrıca bir dizi "oturum etiketi" - rastgele 32 baytlık olmayanlar - bulunur. Gönderici bir dahaki sefere bir garlic iletisini başka bir yönlendiriciye şifrelemek istediğinde, ElGamal yeni bir oturum anahtarını şifrelemek yerine, daha önce teslim edilmiş oturum etiketlerinden birini seçer ve AES, daha önce olduğu gibi, o oturum etiketiyle kullanılan oturum anahtarını kullanarak yükü şifreler. Bu bilgi oturum etiketinin başına eklenir. Bir yöneltici bir garlic şifrelenmiş iletisi aldığında, uygun bir oturum etiketiyle eşleşip eşleşmediğini görmek için ilk 32 baytı kontrol eder. Eşleşme bulunursa yalnızca AES iletisinin şifresini çözer. Bulunmazsa ElGamal ilk bloğun şifresini çözer.

Her oturum etiketi, iç izleyicilerin aynı yönelticiler arasında olduğu gibi farklı iletileri gereksiz yere ilişkilendirmesini önlemek için yalnızca bir kez kullanılabilir. ElGamal/AES+Oturum etiketi şifrelemiş iletisinin göndericisi, ne zaman ve kaç etiketin teslim edileceğini seçer ve alıcıya bir sürü iletiyi kapsayacak kadar yeterli etiket hazırlar. Garlic iletileri küçük bir ek iletiyi bir diş ("teslim durumu iletisi") olarak paketleyerek etiket tesliminin başarılı olduğunu algılayabilir - garlic iletisi hedeflenen alıcıya ulaştığında ve şifresi başarıyla çözüldüğünde, bu küçük teslim durumu dişlerden biridir. Açığa çıkar ve alıcının dişi özgün göndericiye geri göndermesi için yönergeler içerir (elbette bir geliş tüneli üzeirnden). Özgün gönderici bu teslim durumu iletisini aldığında, garlic iletisinde gruplanan oturum etiketlerinin başarıyla iletildiğini bilir.

Oturum etiketlerinin ömürleri kısadır. bu sürenin sonunda kullanılmazlarsa atılır. Ek olarak, her bir anahtar için depolanan miktar ve anahtarların sayısı sınırlıdır. Çok fazla gelirse, yeni veya eski iletiler kaybolabilir Gönderici, oturum etiketlerini kullanan iletilerin geçip geçmediğini izler ve yeterli iletişim yoksa, daha önce düzgün bir şekilde iletildiği varsayılanları bırakarak en pahalı ElGamal şifrelemesine geri dönebilir. Bir oturum, tüm etiketleri tükenene veya süresi dolana kadar var olmayı sürdürür

Oturumlar tek yönlüdür. Etiketler Alice tarafından Bob tarafına iletilir ve Alice daha sonra Bob tarafına gönderilen sonraki iletilerdeki etiketleri birer birer kullanır.

Oturumlar, hedefler arasında, yönelticiler arasında veya yöneltici ile hedef arasında kurulabilir. Her yöneltici ve hedef,in oturum anahtarlarını ve oturum etiketlerini izlemek için kendi oturum anahtarı yöneticisi vardır. Ayrı oturum anahtarı yöneticileri olması, düşmanlar tarafından birden çok hedefin birbiriyle veya bir yönelticiyle ilişkilendirilmesini önler.

İleti Almak

Alınan her ileti iki olası koşuldan birine sahiptir:

 1. Var olan bir oturumun parçasıdır ve bir oturum etiketi ve bir AES ile şifrelenmiş blok içerir
 2. Yeni bir oturum içindir ve hem ElGamal hem de AES ile şifrelenmiş blokları içerir.

Bir yöneltici bir ileti aldığında, önce bunun var olan bir oturumdan geldiğini varsayar. Oturum etiketini aramaya ve AES kullanarak aşağıdaki verilerin şifresini çözmeye çalışır. Bunda başarısız olursa, oturumun yeni olduğunu varsayar ve şifresini ElGamal kullanarak çözmeye çalışır.

Yeni Oturum İleti Teknik Özellikleri

Yeni oturum ElGamal iletisi şifrelenmiş bir ElGamal bloğu ve şifrelenmiş bir AES bloğu şeklinde iki bölümden oluşur.

Şifrelenmiş iletide şunlar bulunur:

  +----+----+----+----+----+----+----+----+
  |                    |
  +                    +
  |    ElGamal Encrypted Block     |
  ~                    ~
  |                    |
  +     +----+----+----+----+----+----+
  |     |               |
  +----+----+               +
  |                    |
  +                    +
  |     AES Encrypted Block      |
  ~                    ~
  |                    |
  +     +----+----+----+----+----+----+
  |     +
  +----+----+

ElGamal Bloğu

Şifrelenmiş ElGamal bloğu her zaman 514 bayt uzunluğundadır.

Şifrelenmemiş ElGamal verileri 222 bayt uzunluğundadır ve şunları içerir:

  +----+----+----+----+----+----+----+----+
  |                    |
  +                    +
  |      Session Key         |
  +                    +
  |                    |
  +                    +
  |                    |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+
  |                    |
  +                    +
  |       Pre-IV          |
  +                    +
  |                    |
  +                    +
  |                    |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+
  +                    +
  |                    |
  +                    +
  |    158 bytes random padding    |
  ~                    ~
  |                    |
  +               +----+----+
  |               |
  +----+----+----+----+----+----+

32 bayt “Oturum anahtarı” (sessionKey) oturum belirtecidir 32 baytlık Pre-IV, aşağıdaki AES bloğu için IV oluşturmakta kullanılır IV, Pre-IV için SHA-256 karmasının ilk 16 baytıdır.

222 bayt yük ElGamal ile şifrelenmiş ve şifrelenmiş 514 bayt uzunluğunda şifrelenmiş blok

AES Bloğu

AES bloğundaki şifrelenmemiş verilerde şunlar buunur:

  +----+----+----+----+----+----+----+----+
  |tag count|               |
  +----+----+               +
  |                    |
  +                    +
  |     Session Tags         |
  ~                    ~
  |                    |
  +                    +
  |                    |
  +     +----+----+----+----+----+----+
  |     |  payload size  |     |
  +----+----+----+----+----+----+     +
  |                    |
  +                    +
  |     Payload Hash         |
  +                    +
  |                    |
  +               +----+----+
  |               |flag|  |
  +----+----+----+----+----+----+----+  +
  |                    |
  +                    +
  |     New Session Key (opt.)    |
  +                    +
  |                    |
  +                 +----+
  |                 |  |
  +----+----+----+----+----+----+----+  +
  |                    |
  +                    +
  |      Payload           |
  ~                    ~
  |                    |
  +            +----//---+----+
  |            |       |
  +----+----+----//---+----+       +
  |     Padding to 16 bytes     |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+

Definition

tag count:
2-byte Integer, 0-200

Session Tags:
That many 32-byte SessionTags

payload size:
4-byte Integer

Payload Hash:
The 32-byte SHA256 Hash of the payload

flag:
A one-byte value. Normally == 0. If == 0x01, a Session Key follows

New Session Key:
A 32-byte SessionKey,
         to replace the old key, and is only present if preceding flag is 0x01

Payload: the data

Padding:
Random data to a multiple of 16 bytes for the total length.
     May contain more than the minimum required padding.
En az uzunluk: 48 bayt

Veriler daha sonra oturum anahtarı ve ElGamal bölümünden IV (IV öncesi hesaplanan) kullanılarak AES ile şifrelenir. Şifrelenmiş AES bloğunun uzunluğu değişkendir. Ancak her zaman 16 baytın katıdır.

Notlar

 • Gerçek en fazla yük uzunluğu ve en fazla blok uzunluğu 64 KB değerinden azdır: I2NP Özeti bölümüne bakın.
 • Yeni oturum anahtarı şu anda kullanılmamış ve asla var olmamış.

Var Olan Oturum İletisinin Teknik Özellikleri

Sorunsuz iletilen oturum etiketleri, kullanılıncaya ya da atılıncaya kadar kısa bir süre (şu anda 15 dakika) boyunca hatırlanır. Bir etiket, yalnızca AES ile şifrelenmiş bir blok içeren ve önünde bir ElGamal bloğu bulunmayan var olan oturum şletisinde paketlenerek kullanılır.

Var olan oturum iletisi şu şekildedir:

  +----+----+----+----+----+----+----+----+
  |                    |
  +                    +
  |      Session Tag        |
  +                    +
  |                    |
  +                    +
  |                    |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+
  |                    |
  +                    +
  |     AES Encrypted Block      |
  ~                    ~
  |                    |
  +                    +
  |                    |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+

Definition

Session Tag:
A 32-byte SessionTag
       previously delivered in an AES block

AES Encrypyted Block: As specified above.

Oturum etiketi ayrıca IV öncesi olarak da hizmet eder. IV, oturum etiketinin SHA-256 karmasının ilk 16 baytıdır.

Var olan bir oturumdan gelen bir iletinin kodunu çözmek için yöneltici, ilişkili bir oturum anahtarı bulmak amacıyla oturum etiketini arar. Oturum etiketi bulunursa, ilgili oturum anahtarı kullanılarak AES bloğunun şifresi çözülür. Etiket bulunamazsa, iletinin bir yeni oturum iletisi olduğu varsayılır.

Oturum Etiketi Yapılandırma Seçenekleri

0.9.2 sürümünden başlayarak, istemci gönderilecek varsayılan oturum etiketi sayısını ve geçerli oturum için düşük etiket eşiğini yapılandırabilir. Bu seçenekler, kısa akış bağlantıları veya veri şemaları için bant genişliğini önemli ölçüde azaltmak amacıyla kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi almak için I2CP seçenekleri teknik özellikleri bölümüne bakabilirsiniz. Ayrıca her ileti için oturum ayarları değiştirilebilir. Ayrıntılı bilgi almak için I2CP ileti gönderme geçerlilik süresi teknik özellikleri bölümüne bakabilirsiniz.

Gelecekte Yapılacak Çalışmalar

Note: ElGamal/AES+SessionTags is being replaced with ECIES-X25519-AEAD-Ratchet (Proposal 144). The issues and ideas referenced below have been incorporated into the design of the new protocol. The following items will not be addressed in ElGamal/AES+SessionTags.

Oturum anahtarı yönetimi algoritmalarının ayarlanabileceği birçok olası alan vardır. Bazıları akış kitaplığı davranışıyla etkileşime girebilir ya da genel başarım üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

 • Teslim edilen etiketlerin sayısı, tünel ileti katmanında son dolgu eklemenin 1 KB olacağı akılda tutularak, ileti boyutuna bağlı olabilir.
 • İstemciler, gerekli etiket sayısı konusunda bir öneri olarak yönelticiye bir oturum ömrü öngörüsü gönderebilir.
 • Teslim edilen etiket sayısının çok az olması, yönelticinin pahalı ElGamal şifrelemesine geri dönmesine neden olur.
 • Yöneltici, oturum etiketlerinin teslim edildiğini varsayabilir ya da bunları kullanmadan önce onay bekleyebilir. Her strateji için uzlaşmalar vardır.
 • Çok kısa iletiler için, ElGamal bloğundaki pre-IV ve dolgu ekleme (padding( alanlarının neredeyse tam 222 baytı, bir oturum kurmak yerine iletinin tamamı için kullanılabilir.
 • Dolgu ekleme stratejisini değerlendirin. Şu anda en az 128 bayt olacak şekilde dolgu ekliyoruz. Küçük iletilere dolgu yerine birkaç etiket eklemek daha iyi olur.
 • Oturum etiketi sistemi çift yönlü olsaydı belki işler daha verimli olabilirdi, bu nedenle 'ileri' yolda teslim edilen etiketler 'geri' yolda kullanılabilir. Böylece ilk yanıtta ElGamal şifrelemesinden kaçınılabilir. Şu anda yöneltici kendisine tünel test iletileri gönderirken bunun gibi incelikler yapıyor.
 • Oturum etiketleri yerine eşitlenmiş PRNG kullanın.
 • Bu fikirlerin birçoğu için yeni bir I2NP ileti türü ya da teslimat bilgilerinde bir işaret ayarlanması ya da oturum anahtarı alanının ilk birkaç baytının sihirli bir sayı olarak ayarlanmasıyla sihirli bir sayıyla eşleşen rastgele oturum anahtarının küçük bir risk olarak kabul edilmesi gerekebilir.